Kristieša dzimšanas diena sniedz jums labu iespēju ne tikai izteikt atzinību par viņa dzīvi, bet arī atzīt viņu reliģisko pārliecību.

Uz šī fona mēs esam snieguši šādus jaukos kristiešu tēmu dzimšanas dienas citātus, kurus jūs varat brīvi izmantot, atzīmējot šī Jēzus sekotāja skaisto dzīvi.
 • Kaut arī Dievs jau ir novedis jūs pie nobriedušas vecumdienas, lai Viņš jūs svētī ar vēl daudziem dzīves gadiem, ka cilvēki Viņu slavēs, kad viņi runās par jums.
 • Mēs šodien priecājamies, jo Dievs ir uzskatījis jūs par cienīgiem, lai jūs ievestu vēl vienā jaunā dzīves vecumā!
 • Mūsdienās mēs svinam ne tikai vidusmēra cilvēka dzīvi, bet arī tā, kurš to ir uzņēmies, lai parādītu, ko nozīmē dzīvot dievīgu dzīvi.
 • Šajā svētītajā dienā, lai jūsu nākotne tiktu izcelta ar tik efektīvu disciplīnu un tik bagātīgām svētībām, ka nebūs šaubu, ka viņi nāca caur visaugstāko Dievu!
 • Šodien mēs pateicamies jums par to, ka esat dzīvs kristīgās ticības piemērs, un īpaši pateicamies Dievam, ka esat ielicis mūsu dzīvē tādu cilvēku kā jūs.
 • Svinot jūsu dzīvi, mēs priecājamies par to Kungu, ka tas mums, piemēram, jums, ir devis savas sirds vēlmes!
 • Kad Dievs jūs padarīja, Viņš izveidoja paraugcilvēku, kas bija pilns ar visām ekstras! Es ceru, ka jūsu īpašā diena tiks piepildīta ar īpašām Dieva svētībām.
 • Lai šis jaunais laikmets nesīs sapratni, ka neviena slikta situācija nav pastāvīga un ka Dievam joprojām ir plāns, kuru Viņš izpildīs jūsu ikdienas dzīvē.

Lai Dievs jums uzsmaida.


 • Ilgs mūžs ir unikāla svētība, ko cilvēkam dāvināt var tikai Tas Kungs, un mēs visi esam priecīgi, ka Viņš ir nolēmis šo nenovērtējamo svētību pievērst jums.
 • Pat novecojot ķermenī, jūs nekad nenogurstat darīt labu. Lai jūsu dzimšanas diena nedotu jums neko citu kā milzīgu laimi un Dieva svētību.
 • Šodien mēs svinam sievietes dzīvi, kuras ticība nevienu dzīves pārbaudījumu nav spējusi pieveikt. Dārgais, lai Dievs un Svētais Gars turpina atjaunot jūsu spēkus neskaitāmus gadus uz priekšu!
 • Jūs esat Kristus miesas sirds, kas ir šī draudze. Mēs pateicamies Dievam par šo jūsu dzīves svinēšanu dabiski un pateicamies jums par tik efektīvu vadītāju!
 • Galu galā nav nozīmes tam, ja šo dienu pavadāt vienatnē, jo cilvēkiem, kur var gadīties, Dievs joprojām ir ar jums. Sarīkojiet satriecošus un svētīgus svētkus.
 • Lai jūs mantojat ilgu mūžu, labklājību un visu, kas Dievam ir pieejams tiem, kas Viņu mīl un kalpo.
 • Dārgākais, vai šis var būt jūsu dzīves gads, kurā jūs izbaudāt nepārspējamo Dieva labvēlību.
 • Katru dienu mēs slavējam Kungu par to, ka mēs varam baudīt šo pasauli kopā ar jums. Cerot, ka šodien svinot dzimšanas gadadienu, jūs esat svētīts ar neierobežotu laimi.
 • Lai Kunga aizsardzība arī turpmāk ir jūsu vairogs, un Viņa mīlestība - jūsu patvērums visas jūsu dzīves dienas. Izbaudi savu lielo dienu, dārgākais brālis Kristū.
 • Lai Dieva mīlestība jums piešķir brīnumu pilnu dzīvi, kur Viņa nenotverami brīnumi katru dienu izpaužas kā saullēkts.
 • Mēs pateicamies Dievam par jūsu dzīvi un lūdzam, lai jūs uzticētos Viņa plāniem un gribai visā, ko jūs darāt.

Svētības jūsu dzimšanas dienā.

 • Lai jūs varētu baudīt ilgu labklājības un prieka pilnu dzīvi un pēdējā dienā paļauties, ka Dievs jūs uzreiz uzņems.
 • Lai Dievs pagodina visas jūsu tiesības un piedod visas jūsu kļūdas, svinot šodien dzimšanas dienu.
 • Lai jūs dzīvotu dzīvi, kurā jūsu sirds ir kā atvērta grāmata, kurā ir Dieva vārdi. Lai skaista jubileja.
 • Lai jūsu dzīve lasāma kā sprediķis, kas izsauc pārpilnību, veselību un apmierinātību, ko var saņemt tikai īsts Dieva bērns.
 • Šodien es lūdzu, lai Dievs jūs stiprina, lai jūs būtu jūsu baznīcas, kopienas un darba vietas pamats.
 • Lai Dievs noņem visas klusās ciešanas no jūsu dzīves un aizvieto to ar neizsakāmu prieku. Atzīmējot dienu, kad esat dzimis, atcerieties, ka Viņš ar mērķi jūs ieveda šajā pasaulē.
 • Tāpat kā eņģeļi svinēs dienā, kad jūs ieiesit debesīs, šodien mēs slavējam Dievu par to, ka viņš jums ļāva ienākt jaunā dzīves gadā!
 • Pat tad, kad pasaules tumsa mūs ieskauj, Dievs mums joprojām ir devis iemeslu priecāties, piemēram, par īpašo notikumu, ko mēs šodien svinam.
 • Mēs pateicamies Dievam, ka viņš jūs ieveda jaunā dzīves gadā un līdz ar to par iespēju kļūt par vairāk veltītu kristieti, nekā jūs varētu būt bijis pagātnē.
 • Lai jums pasaulē dotā paaugstināšana un materiālā bagātība tiktu papildināta ar pazemību un garīgo bagātību Dievā.
 • Katra svece uz jūsu dzimšanas dienas torte parāda ne tikai jūsu dzīves gadu, bet arī individuālas svētības, ar kurām Dievs to ir uzcēlies kopš jūsu dzimšanas dienas.
 • Lai Dievs turpina svētīt jūsu dzīvi, lai jūs varētu izmantot šo labvēlību, lai turpinātu svētīt citu dzīvi. Laimīgu gadadienu un paldies, ka mācījāt mums, ka milzīga bagātība nav efektīvas labdarības priekšnoteikums.
 • Šodien mēs svinam ne tikai jūsu dzīvi, bet arī prieku un mīlestību, ko esat ienesis mūsos. Lai jūs dzīvotu dzīvi, kas pilna ar atklāsmēm un atzinību par neskaitāmajiem Dieva brīnumiem.
 • Lai šī dāvana kalpotu kā parauga kalpojuma simbols, kuru jūs esat nogādājuši mūsu sabiedrībai, tāpat kā Dievs galu galā jums dāvinās mūžīgu prieku par jūsu priekšzīmīgo dzīvi!
 • Tāpat kā visvarenais Dievs ir paslēpis neizmeklējamus brīnumus jūras dzīlēs, arī visi jūsu pēdējie gadi var būt tikai priekšstats par to slavu, kas viņam joprojām ir jūsu rīcībā!
 • Mēs pieminam jūsu dzimšanas dienu nevis kā ciešanu pazīmi, bet drīzāk kā lūgumu Dievam par jums ilgu mūžu, labklājību un mērķi!
 • Varbūt paaugstinātu vecumu jūsu dzīvē iezīmē uzlabots disciplīnas līmenis, lai jūs varētu labāk kalpot un iepriecināt Kungu.
 • Lai atzinība, ko izjūtam un uzteicamies dzimšanas dienā, jūsu dzīvē kļūst par normu, kas iedvesmo jūs katru dienu veltīt visvarenajam Dievam.
 • Lai laime un apbrīnojamās debesu svētības ir tikpat normāla jūsu eksistences sastāvdaļa kā ēšana, dzeršana un gulēšana. Es esmu tik priecīgs, ka Dievs mūs ir apvienojis šajā dzīves laikā.
 • Es lūdzu, novecojot, jūs kļūstat līdzīgāks Kristum un joprojām esat spīdošs piemērs mums visiem.
 • Lai Kungs smaida jūsu dzīvē un turpina jūs svētīt ar veselību un attīstību.
 • Dārgais brālis Kristū, jūsu dzimšanas dienā lai Dievs jums piešķir vēl daudz laimes, labklājības un izcilības gadu.
 • Trīs gudrie neapmeklēja mūs dzimšanas dienā, bet jūs joprojām esat ļoti īpašs cilvēks. Lai svētīta dzimšanas diena, mīļā.
 • “Labāk ir dot nekā saņemt”, tāpēc, lūdzu, pieņemiet šo dzimšanas dienas dāvanu, zinot, ka pretī negaidu neko, izņemot to, ka jūs arī turpmāk būsit tas jaukākais cilvēks, kāds esat.
 • Daudz laimes dzimšanas dienā visstingrākajam kristietim, kuru es pazīstu. Lai baznīca un kopiena tiek svētīta vēl daudzus gadus ar jūsu vadību!
 • Kristietībā dievbijīgi piemēri ir tikpat svarīgi kā dievbijīgi vārdi, un mēs esam svētīti, ja ir kāds tāds kā jūs, kurš praktizē abus. Daudz laimes dzimšanas dienā, dārgais draugs.
 • 'Mūsu dienas ir īsas un nepatikšanas pilnas', bet tas nenozīmē, ka Dievs mūs nav svētījis, lai mēs tās baudītu. Ej ārā un izklaidējies savā dzimšanas dienā, mana dārgā māsa Kristū.
 • Daudz laimes dzimšanas dienā, ticīgais kolēģis! Lai jūsu dzīve tiek svētīta ar debesu bagātībām un svētlaimi.
 • Lai debesu un zemes Dievs jums dāvana ilgu mūžu, kuru rotā patiesa laime.
 • 'Ne acs, ne auss nav dzirdējusi, kā arī cilvēka prāts nav iedomājies' labās lietas, ko Dievs tev pateicis, mans draugs.
 • Es vēlos izmantot šo nozīmīgo jūsu dzīves dienu, lai darītu jums zināmu, cik ļoti es jūs apbrīnoju par to, ka esat īsts kristietis. Lai Jēzus Kristus gaisma turpina spīdēt jūsu dzīvē un bagātīgi jūs svētīt.
 • Jūs esat viens no mūsu draudzes stūrakmeņiem, un es ceru, ka Dievs mums visiem dod iespēju turpināt šīs attiecības vēl daudzus gadus uz priekšu.
 • Es ceru, ka debesis pavērsies un svētīs jūs šajā īpašajā dzimšanas dienas gadījumā. Lai laimes eņģeļi vienmēr ir kopā ar jums, brāl.
 • Ja jūs būtu dzimis pirms 2000 gadiem, Jēzus būtu jūs izvēlējies par vienu no saviem 12 mācekļiem.
 • Jūsu dzīve ir tik ārkārtīga, ka ir vērts, ja būtu sava grāmata Bībelē. Daudz laimes dzimšanas dienā, dārgais draugs un skolotāja.
 • Lai Dievs jums parāda to pašu žēlsirdību, kādu jūs esat parādījuši citiem, un svētīs jūs vēl daudzus gadus, patiesībā mūžību no Viņa neizmērojamās žēlastības.
 • Manas lūgšanas šodien sastāv no vienas, lai jūs varētu izbaudīt ilgu dzīvi, kas ir pilna ar ģimeni, draugiem, bagātību un laimi. Es stingri uzskatu, ka tāda ir Dieva griba, lai jūs to darītu.
 • Lai jums labākā dzimšanas diena. Lai katra jūsu dzīves diena nes sev jaunu, neatkārtojamu svētību.
 • Šogad baznīca ir kolektīvi nolēmusi jums iegādāties šo dāvanu, parādot atzinību ne tikai par to, cik daudz esat upurējis, bet arī par to, cik dārga jūs esat mūsu sirdij. Lai Dievs mūžīgi atbalsta jūsu dzīvi.
 • Lai Dievs jūs svētī ar laimīgu dzimšanas dienu un ļoti pārtikušu nākotni.
 • Es novēlu mums stipru nākotni kopā kā Kristus brāļiem, kas spētu izplatīt evaņģēliju visā pasaulē. Izbaudi savu dzimšanas dienu, mīļā.
 • Mana dzimšanas dienas vēsts jums ir drīz satikties ar dievbijīgu dzīvesbiedru, kas atbilst ne tikai jūsu taisnībai, bet arī jūsu skaistumam un radošumam.
 • Daudz laimes dzimšanas dienā, mans mīļais brālis / māsa Kristū. Lai debesu saimnieki būtu spiesti vēl daudzus gadus gaidīt jūsu ierašanos.
 • Jūs esat Dieva bērns, un mēs esam tikai kārtības sargi, kuri ir svētīti piedalīties jūsu audzināšanā. Daudz laimes dzimšanas dienā, dēls.
 • Katrs kopā ar jums pavadīts mirklis ir kā dzīve Bībelē! Daudz laimes dzimšanas dienā vienam no brīnišķīgākajiem kristiešiem, kuru es priecājos uzzināt.
 • Tikai ar jūsu klātbūtni vien mēs visi cenšamies būt labāki kristieši. Lūdzu, pieņemiet šo sirsnīgo dzimšanas dienas vēlējumu no manas ģimenes un manis.

Lai Jēzus gaisma spīd, kaut arī jūs dzimšanas dienā.


 • Es zinu, ka pagājušais gads nepagāja tā, kā jūs cerējāt, bet atceros, ka mūsu mīlošais tēvs Jēzus Kristus apzinās jūsu cīņas un noteikti nāks glābšanai vajadzīgajā laikā.
 • Es zinu, ka jūsu ģimenes nav apkārt, tāpēc šogad ballīte notiek manā mājā par godu jūsu dzimšanas dienai. Mēs visi, jūsu brāļi un māsas Kristū, visi priecājamies pavadīt šo īpašo dienu kopā ar jums un novēlam jums vēl daudzus citus!
 • Sviniet savu lielo dienu, zinot, ka nav ierīču, kuru var sagraut nelabais, kas kādreiz liks mūsu Debesu Tēvam pamest tevi vai atteikties no Viņa apbrīnojamās mīlestības pret tevi.
 • Lai jums patiesi svētīta dzimšanas diena. Lai Kunga prieks vienmēr mīt jūsu sirdī.
 • Tā kā jūsu uzticības dzīve progresē, es ceru, ka kādu dienu redzēsit Dieva brīnumus, kas veikti jūsu rokai. Lai maģiska un svētīta dzimšanas diena, dārgais brālīt.
 • Jūs ievietojat harizmu 'harizmātiskā' un baznīcu 'baznīcā'! Es esmu patiešām pateicīgs Visaugstajam Dievam, ka jūs esat kā draugs.
 • Lai jūsu dienas un izturēšanās joprojām ir svēts mūsu garīgo tēvu zemes dzīves atspoguļojums.
 • Šajā dzimšanas dienā jūsu dzīves svinībās dziedāsim slavas Dievam! Izbaudi savu dienu.
 • Šajā jūsu pavērsiena dzimšanas dienā Jēzus Kristus svētīs jūs ar daudzām bagātībām, vienlaikus ļaujot jums saglabāt garīgo prātu.
 • Mēs plānojam svinēt savu dzimšanas dienu kopā ar jums no šī brīža visas mūžības laikā kopā debesīs.
 • Paldies, ka parādījāt mums visiem, ko patiesībā nozīmē būt upurējamiem. Mēs pateicamies Dievam, ka jūs ienesāt pasaulē, un ceram, ka Viņš jūs svētīs ar laimīgu vecumdienu.
 • Atskatoties uz dienu, kad esat dzimis, jūtas kā pareģojums piepildīts. Daudz laimes dzimšanas dienā, un lai Dievs vēlas, lai jūs turpināt augt par ārkārtēju cilvēku!
 • Jūs esat viens no izredzētajiem uz zemes, un, tā kā jūs kļūstat vecāks, es arī ceru, ka jūs kļūsit izturīgāki un efektīvāki Kristū.
 • Jūs esat tāda veida persona, kas draudzē piesaista citus - gan vecus, gan jaunus! Daudz laimes dzimšanas dienā, loloto.