Tikai dažas saites Visumā var salīdzināt ar to, kas pastāv starp māti un viņas bērnu. Tas ir tik stiprs, tik tīrs un tik silts!


 • laimīgu 16. dzimšanas dienas dāvanu
 • Šeit ir daži mīļi rakstīti mīlestības citāti, kurus varat izmantot, lai izteiktu mātei skaistās mīlestības jūtas sirdī.
  • Mammu, tava nepieviltā mīlestība ir tas, kas mani stimulē sasniegt augstumus, kurus es pats nebūtu varējis sasniegt. Es tevi tik ļoti mīlu, mamma.
  • Mīļā māte, es jums esmu parādā visu savu dzīvi par neskaitāmajām lietām, kuras jūs esat upurējuši, lai mani aizvestu tik tālu dzīvē. Tu esi visu laiku saldākā māmiņa! Mana mīlestība pret tevi pārsniedz kapavietu!
  • Ja man būtu tikai vēlēšanās, es tikai lūgtu staigāt kopā ar jums visas savas dzīves dienas. Mīļākā māte, nekas nekad nevar mainīt mīlestību, kas man sirdī mīt pret tevi.
  • Māte, jūsu smaids ir vienīgais, kas manai dvēselei nes pilnīgu laimi. Es jūtos tik svētīta, ka man blakus ir tāds eņģelis kā tu. Es tevi mīlu mūžīgi!
  • Mīļā mamma, tu esi vienīgā persona pasaulē, kuras klātbūtne man liek justies kā miljardierim. Es tevi mīlu tik ļoti, mamma!
  • Mana mīļotā māte, es vēlos, lai jūs zināt, ka šeit ne uz zemes, ne debesīs vienkārši nav nekā tāda, kas varētu mainīt manu mīlestību pret jums.
  • Neviens šajā pasaulē nav tik ideāls kā tu, mamma. Mana sirds un dvēsele ir tik ļoti iemīlējusies tevī.
  • Kad runa ir par mātēm uz planētas Zeme, jūs visvairāk šūpojaties! Jums vienkārši nav spēles pasaulē. Paldies, ka man likāties, ka man ir ārkārtīgi paveicies būt jūsu dēlam / meitai. Es mīlu Tevi!

  Māte, es tevi mīlēšu mūžīgi.


  • Pat ja es jums nopirktu visu Visumu, ar to nebūtu pietiekami, lai atmaksātu jums par visu ārkārtējo mīlestību, kuru jūs ikdienā uzraujat manī. Es mīlu tevi, mana mīļotā mamma.
  • Mammu, es esmu jums ļoti pateicīgs par jūsu apbrīnojamo atbalstu un mīlestību. ES tevi tik ļoti mīlu!
  • Neatkarīgi no tā, cik rūpīgi es meklēju šo Visumu, es nekad neatradīšu tik nesavtīgu dvēseli un tik līdzjūtīgu sirdi kā jūsu, mamma.
  • Mīļotā māte, jūsu mīkstajiem un mierinošajiem vārdiem ir iespēja katru tumšo mirkli manā dzīvē pārvērst pilnīgā svētlaimē tikai tāpēc, ka jūs esat eņģelis.
  • Mammu, tu esi vienkārši apbrīnojama, un es tevi no visas sirds mīlu!
  • Jūs esat spēks, kas saista manus dzīves gabalus kopā. Dzīve ir tik skaista, jo man ir tāda māte kā viņa, kas vienmēr ir man blakus. Es mīlu tevi uz mēness un atpakaļ!
  • Es mīlu tevi, mammu, jo tu vienmēr stāvi man blakus. Paldies par jūsu mīlestību un upuriem.
  • Jūs esat ne tikai mana māte, bet arī mana labākā draudzene un pārliecinātā persona. Pasaulē bez tevis es tik ļoti pazustu. ES mīlu tavu māti.
  • Jūs esat jaukākā un skaistākā māte pasaulē. Es tevi mīlu, dārgā mama!
  • Mammu, mana mīlestība pret tevi ir lielāka par Visumu un gaišāka par sauli.
  • Mana dzīve ir tik skaista kā varavīksne tevis dēļ, mamma. Katru svētīgu dienu es lūdzu Dievu, lai viņš man dod iespēju padarīt jūs par laimīgāko māti pasaulē.

  Manas mātes atmiņas Es mīlu Tevi

  • Es smaidu tevis dēļ, mana mīļā māte. Paldies, ka esat gaisma, kas apgaismo tumsu manā pasaulē. Es mīlu tevi no mana sirds bezdibeņa!
  • Jūsu līdzjūtība, pacietība un nepārtrauktā iedvesma mani pārveidoja par to, kas esmu šodien. Jūs esat tāda māte, kāda katram bērnam vajadzētu būt uz šīs zemes. Es patiesi mīlu tevi, māmiņ!
  • Dārgākā māmiņ, man nav ne zelta, ne dimanta, ko tev pasniegt, lai parādītu, cik ļoti es tevi mīlu. Bet es apsolu dzīvot tā, kā jūs vienmēr esat vēlējušies. Es mīlu tevi ar katru manas būtnes gabalu!
  • Tava mīlestība man vienmēr ir piedāvājusi patvēruma vietu no dzīves nepatikšanām. Mammu, šodien es vēlos, lai jūs zināt, ka tas, ka esat bērns, ir vislabākā svētība, ko daba man jebkad ir devusi. Es mīlu tevi no manas dvēseles dziļākās vietas!
  • Mammu, kad runa ir par pasakainākajām māmiņām pasaulē, jūs esat labākā starp tām visām. Šajā Visumā nav nekā, ko es nedarītu, lai padarītu jūs par laimīgāko māti šajā pasaulē. Mani ļoti mīl un mīlu, māmiņ.
  • Es nevaru pateikties Dievam, ka viņš mani padarīja par savu bērnu. Ciktāl tas attiecas uz manu dzīvi, tā ir labākā svētība, kāda man jebkad ir bijusi. Tava vieta uz visiem laikiem būs manā sirdī. Es mīlu tevi, mīļā mamma!

  Pasaules brīnišķīgākā māte.


  • Mammu, viss, ko es gribu, ir tu un tikai tu viens, jo uz zemes nav neviena, kas man varētu dot laimi, kuru tu nesit manā dzīvē. Es mīlu tevi, mana mīļākā un jaukākā Mama!
  • Mammu, manās acīs tas, ka tu esi mana māte, ir vērtīgāks nekā tīrākais zelts uz zemes. Es mīlu tevi tādā veidā, kā tikai Dievs var tev to izskaidrot!
  • Labākā izvēle, ko mans tētis izdarīja man pirms nonācu uz šīs zemes, bija izvēlēties jūs par savu māti. Jūs esat manas dzīves mīlestība, un nekas to nevar mainīt. Es mīlu tevi, mīļā Mama!
  • Mīļā māte, jūs esat cieta klints, uz kuras tiek celta šī mana dzīve. Vārdi ir tik neatbilstoši un bezspēcīgi, lai pateiktu, cik ļoti es jūs mīlu.
  • Man savas dzīves lielākais gods un privilēģija ir tāda brīnišķīga eņģeļa klātbūtne kā tu manā dzīvē kā mana jaukā Māte. Cerot, ka kādu dienu es varētu piepildīt jūsu sirdi ar prieku, ko jūs ieliekat manā dvēselē. Mīlu tevi!
  • Tu esi bijusi un mūžīgi būsi manas sirds karaliene, mamma, jo mana sirds tevi mīl visvairāk.
  • Es mīlu tevi, mammu, jo tu manu dzīvi padari priecīgu un svētīgu. Man ir tik privilēģija būt jūsu meitai / dēlam.
  • Tu esi manas dzīves nenovērtējamais dārgakmens, un tāds paliksi tik ilgi, kamēr pukst mana sirds. Mīlu tevi mūžīgi.
  • Paldies, ka esat mana vislielākā iedvesma un paradīze, mamma. Es mīlu tevi ārpus cilvēces iztēles.
  • Visa pasaule var mani pamest, un es netraucētu. Bet, ja mana dārgā mama pat uz brīdi mani pamestu, tā noteikti būtu diena, kad nomirs mans gars. Mīli tevi, māmiņ.

  Jums var patikt arī:

  Labākā mamma pasaulē | Dzimšanas dienas vēlējumi savai mātei

  Labrīt ziņojumi mammai


 • mīlu tevi pludmalē
 • Ideāls dzimšanas dienas dāvanu saraksts mammai 20 idejas mātes īpašajai dienai