Nekad nepieļaujiet, ka gaidīšana kļūst par ieradumu. Dzīvojiet sapņos un riskējiet. Dzīve notiek tagad!