Viljama Šekspīra mīlestības citāts par miglainas meža ainavas attēlu.